English Language

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld de huisarts, ziekenhuis of apotheek. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Zij mogen geen duurdere premie rekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen. Voor de zorg uit het basispakket betaalt iedereen een vast bedrag aan de zorgverzekeraar. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet. Naast je basisverzekering kan je een aanvullende verzekering afsluiten.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende zorgverzekering sluit je af als je zorg vergoed wilt krijgen die niet in de basisverzekering valt. Bijvoorbeeld als je kosten maakt voor de tandarts of fysiotherapeut. De basisverzekering vergoedt deze kosten niet. Als je kosten verwacht die buiten de basisverzekering vallen, is het slim om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Bekijk vooraf of de vergoedingen opwegen tegen de extra premie die je betaalt voor een aanvullende verzekering.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is € 385,-. De eerste € 385,- aan zorgkosten betaal je dus zelf. Huisartsenzorg is hierop een uitzondering en gaat niet af van je eigen risico. Echter, als er echter aanvullende onderzoeken plaats moeten vinden (bijv. laboratorium onderzoek, of een uitstrijkje) dan komen deze kosten wel voor rekening van je eigen risico. Je kan met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico afspreken, in ruil hiervoor krijg je korting op je premie.

Zorgtoeslag

Mogelijk kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie en aanvragen van zorgtoeslag. Ben je klaar met studeren of ga je opeens meer verdienen? Vergeet dan niet om zelf je zorgtoeslag aan te passen om zo terugbetalen te voorkomen.

Budgetpolis

Het is raadzaam op te passen met het afsluiten van een budgetpolis. Voor budgetpolissen maken verzekeraars afspraken met een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners. Als je verzekerde je ergens anders laat behandelen, krijgt je slecht een percentage van de zorg vergoed. Hiermee kan het voorkomen dat je niet naar de (huis)arts of apotheek van jouw keuze kan.