English Language

Alcohol & drugs

De studententijd is een bijzondere tijd, met veel feestjes, op eigen benen staan, vrienden voor het leven opdoen en de wereld nog meer ontdekken. Daar hoort voor velen ook alcohol en drugs bij, wat op zich geen probleem hoeft te zijn.

Voor sommige studenten wordt of is het alcohol- en druggebruik wel problematisch. Als je slecht in je vel zit, kunnen deze middelen je zorgen doen vergeten, bestaat het risico op afhankelijkheid en dat onderliggende psychische klachten juist zullen verergeren.

Jaarlijks belanden er vele studenten op de spoedeisende hulp door de gevolgen van overmatig drugs- of alcoholgebruik en de ongelukken die daarbij kunnen optreden. Per jaar overlijden er enkele studenten na bijvoorbeeld een val op het hoofd met teveel bier op,  door ernstige oververhitting bij gebruik van XTC of andere ‘uppers’ (o.a. amfetaminen) of acute hartproblemen door cocaïnegebruik.  Dit zijn natuurlijk excessen, maar wel met dramatische afloop.

Alcohol - achtergronden

Er wordt in de studententijd vooral veel bier gedronken en zeker bij de studentenverenigingen bestaat hierin een jarenlange cultuur.  De positieve effecten van alcohol zijn maar al te goed bekend; het kan sfeer verhogend zijn en er komt vaak veel gezelligheid bij kijken. Tegelijkertijd kan overmatig alcoholgebruik ook leiden tot ontremd seksueel gedrag , agressie en diverse (verkeers)ongelukken.

Veel studenten drinken overmatig, maar ondervinden hier gelukkig weinig problemen van. Heb je echter wel het idee dat je teveel drinkt, of juist drinkt om beter met jouw psychische, sociale of studieproblemen om te gaan, maak dan eens een afspraak bij jouw huisarts, om samen naar het onderliggende probleem te kijken.

Drugs – achtergronden

Er worden veel verschillende soorten (party)drugs door studenten gebruikt, maar deze lijst is te uitgebreid om hier volledig toe te lichten. De meest gebruikte zijn cannabis en XTC, gevolgd door diverse amfetaminen, paddo’s, cocaïne, GHB en (zelden) heroïne.

Voor meer informatie over drugs en het gebruik bij studenten zie de website van het Trimbos en deze publicatie.

Mocht je jouw gebruik als een probleem ervaren of deze drugs nemen om onderliggende problemen te vergeten, neem dan ook  contact op met jouw huisarts. Deze kan met jou meedenken, ondersteuning geven en je zo nodig gericht verwijzen.